ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

GPG AUTOOLS SRL, cu sediul în Com. Reci, Sat. Reci NR 294, Jud. Covasna, CUI 40961351, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului număr de înregistrare J14/208/2019

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

ART. 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Campania se desfășoară pe o perioadă de 13 zile, mai exact în perioada 7 -19 Decembrie 2020.

Locul de desfășurare este pagina de Facebook a companiei, si anume autools.ro, în condițiile prevederilor actualului Regulament și are drept scop promovarea companiei Autools.

Pe perioada campaniei Regulamentul poate fi consultat în mod gratuit pe site-ul Autools.ro.

ART. 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii Campaniei și care au domiciliul pe teritoriul României.

Paginile Facebook create special pentru participarea la concursuri sau paginile aparținând aceluiași utilizator real nu vor fi acceptate.

După extragerea câștigătorilor înainte de publicarea numelui, pagina de Facebook a acestuia va fi verificată și va trebui să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, detaliate mai jos.

În cazul în care se constată că pagina a fost creată special pentru participarea la concurs sau aparține unui utilizator care deține mai multe pagini cu care a participat la concursul Autools, premiul va fi anulat și acordat următorului clasat la extragere (în cazul în care pagina acestuia de Facebook îndeplinește criteriile de eligibilitate).

Criteriile de eligibilitate ce vor fi luate în considerare în analiza paginilor câștigătorilor sunt:

1. Numărul de prieteni reali (care trebuie să fie mai mare de 25)

2. Din analiza Cronologiei trebuie să reiasă o activitate constantă, fără legătură cu participarea la concurs (în cronologia unei pagini analizate, numărul de posturi/shareuri/like-uri în favoarea unor concursuri nu trebuie să fie mai mare decât cel al posturilor personale).

ART. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, utilizatorii trebuie să acceseze pagina de Facebook autools.ro și să apese butonul de “Like” la postarea care face referință la Campanie iar apoi să apese butonul de “Like” la pagina autools.ro.

Câștigătorii vor fi nominalizați prin tragere la sorți în data de 20.12.2020. iar aceștia au obligativitatea să revendice premiile până la data de 20.01.2021., în caz contrar aceștia își vor pierde dreptul la premiile respective.

În cazul în care există două sau mai multe conturi câștigătoare care au exact același nume, premiul va fi acordat deținătorului contului care a îndeplinit prima dată cerințele de participare.

Câștigătorii nu pot oferi premiul altei persoane sau să solicite schimbarea premiului în nici un fel, decât dacă motivele schimbării produsului sunt prevăzute în certificatul de garanție (ex. produsul are defecte de fabricație).

Câștigătorii nu pot cere și obține contravaloarea în bani a premiului câștigat.

Pentru câștigătorii premiilor 1, 2 și 3, câștigătorii vor trebui să furnizeze adresa la care doresc să fie expediat premiul, iar premiul va fi expediat în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor de expediere.

Pentru premiile 4-50 pentru a putea intra în posesia premiilor, câștigătorii vor trebui sa facă o comandă online pe situl autools.ro până la data de 20.01.2021.

ART. 5. RĂSPUNDEREA

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care un participant nu poate intra în posesia premiul sau dacă nu a apucat să-l revendice la timp.

Organizatorul își asumă răspunderea asupra produselor înmânate ca premii doar dacă acestea prezintă defecte prevăzute în certificatul de garanție, caz în care organizatorul va înlocui produsele defecte cu altele noi. În cazul în care produsele sunt stricate de către utilizator sau se constată că nu au fost utilizate în scopul în care acestea au fost create, acestea nu pot fi returnate, înlocuite sau date la schimb pentru valoarea lor în bani.

ART. 6. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții Campaniei, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de pe lângă sediul Organizatorului.

ART. 7. FORȚĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la concurs existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

ART. 8. Premii

Premiul 1: Set cleşti - 3 piese Kraftmann

Premiul 2: Set şurubelniţe - 5 piese Kraftmann

Premiul 3: Lanternă Frontala cu 12 Leduri – Kraftmann

Premiu 4-50: 5% reducere la următoarea comandă

 

GPG AUTOOLS SRL

Urmariti-ne pe Facebook